تکست آهنگ ماروچیا وانتونز و خلسهیکی بگه ما رو چیاییم یایکی بگه ما رو چیاییم هایکی بگه دارو چی داریم مایه چی بده آروم شیم دایی یایکی بگه ما رو چیاییم (کوک)یکی بگه ما رو چیاییم (قرص)یکی بگه دارو چی داریم ما (مورف)یکی بگه یکی بگه یکی بگهیکی بگه ماروچیاجوشِ شیرین آمونیاک خونهسقف داره ولی بارون میادته بالا سامولیک داییبگو توپی یا شوت ایستگاهیدوست داری پا به پامون بیایولی کی میدونه ما رو چیاییمیکی بگه ماروچییایمافترا از چین و آدلانتهتو راه جاده برفم بیشتر چون بامِ ما تهرانهباز تیبلا پاکت تاس ریز کوری کار ناتسهزندگیم همش یه جور شرط بندیههمه میدونن خط اگه خوب هست دس کیهدیدی جایی نگو دهنشون لق در میرهتو ام اگه میخوای فقط بگو پس من چی بیبیفقط بگو پس من چی بیبدیگه همه میدونن تو جیبِ من چندیهفقط بگو پس من چی بیبدیگه همه میدونن تو جیبِ من چندیهمیریزه روم هرجایی یه مینی بوس آدمچُخس پررو میگه میدی بوس یا نهاینجا بلا استثنا همه جی جی دوست دارنولی من فقط اگه سریع میدین گروپ پایممیگه وای کوروش چقد بی ادبی اهنمیدونن کلا هیچی کی*مم نی منسوسکی خوباشو زمین میزنم میرمدیگه پیدامم نمیشه این طرفی نهبیزنسه در جریان به مالیاتفکر نمیکنم کل تایم اداری خوابزنگ میزنن میگن اکست به فلانی دادمیگم نوش جونش اونم باید یه جا میدادیکی بگه ما رو چیاییم یایکی بگه ما رو چیاییم هایکی بگه دارو چی داریم مایه چی بده آروم شیم دایی یایکی بگه ما رو چیاییم (کوک)یکی بگه ما رو چیاییم (قرص)یکی بگه دارو چی داریم ما (مورف)یکی بگه یکی بگه یکی بگهیکی بگه رو چی ام به منیه چی زدم دیگه ریخته روتینم به هممیخوایم ما بکنیم سنگو با کوری خط به خط شهقوطی دست به دست و توو جیبم چقدمیبیننم برف میخوان ازممیدونن هر کثافتی بر میاد ازمنمیخواستم من اینجوری بشماین تریپ لشو کل شهر میخواد ازممیشه آکسی خططول کشید خداحافظی تاکسیه رفتزخم میشه با من باز زیرِ گردنتقول دادی نسوزی به آتیشِ منمیشه بیت پلی یه بندچند جی توو پولیور فیبلین منتو هم سیک عینِ منحرفاشون تخ*ت هم نیستش یه کمیهو داریم سوپرایزیه یو مالیمون رایسهمه حالامون نایسیکی میگه ما رو کایتتو که لب میزنی انقدر پاهات شلهاگه دو مین بریم تو اتاق که کارات شدهمیخوام بکنمت بالانس اوکیرو اکس و زنکس و کیکدادم من رو یه چی رفتاز هر رنگ رو یه میز خطمست خونه میچرخه دورماز رو نمیرم ممکنه هر روز بمیرمتو بگو من روی چیم هایکی بگه ما رو چیاییم یایکی بگه ما رو چیاییم هایکی بگه دارو چی داریم مایه چی بده آروم شیم دایی یایکی بگه ما رو چیاییم (کوک)یکی بگه ما رو چیاییم (قرص)یکی بگه دارو چی داریم ما (مورف)یکی بگه یکی بگه یکی بگهماروچیم نمیگن کهسمی کوری داشم سپی خلسهمیریزه توو لیوان یکی تلخه نمیخوام بگی دستترو میزم سه تا خط شهاول شب برس بیا دافت اینجا نسخِ خطهدلش میخواد بخاطرم برگرده از LA ایراننمیدونم بقلِ من چی حسی داشتحاجیم میکنه انگار پولِ جیبم باتکامل سیاه ولی رو سفیدم داشدیس بده من که گوش نمیدم باز حاجیقزوینم نمیذاره ک* این حرفااینجوری سیس نگیر برا ما مشتیمورچه چیه آخه باشه کله پاچه اش چیکاری دار بیا سر راه وصل شیمچون انگار دریانی ما همه جا هستیمبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *