دانلود آهنگ دوگانگی حامد اسلش[ورس یک]تنی که تا ابد تشنه ی آغوشهاشک آرزوی دو تا چشمه ی خاموشهشادیِ دنیا طلبِ این جسمِ لاغرهتسویه نمیشه مرگ آخرین حسِ باورهخسته از زندگی کردن شبیهِ بردهمحکوم به مجازات بابت گناهِ نکردهنشستم تا ببینم بالاخره کِی کنار میره این پردههمه چی دروغه حتی خورشید هم سردهمغزِ دردِ من به رنگِ زردهدرکِ فرق بقیه رازِ زندگی توو دستِ مردِ دوره گَردهمیشینم تا برسه صبحِ دولتممیدونم میتونم برسم منم بالاخره یه بار نوبتمتو فصلِ نو شدنِ دنیا توو بهاریمنِ کهنه پوش از رنگ و بوی تازگی فراریهستی نیمه شب میام میدونم سر قراریامشب هم میخوای مثلِ هر شب لجِ منو دراریتو خوب میدونی همه جایِ دلم زخمهولی با این همه تنها چیزی که نداری رحمهولی با این همه تنها چیزی که رو صورت نیست زخمهتوو آینده ساختم واسه این گذشته دَخمهایندفعه دیگه جای زمین زیرِ پای من قانونهاشکِ من بیشتر از خزر و خلیج و کارونهبا این دستای ضعیف میکنم دنیا رو وارونهگناهم زندگی بینِ این جماعتِ نادونهخدا به گرگ بیابون روزِ بد ندهاین دلِ لامصب بد جوری واسه خونه پَر زدهیه مهمونِ سر زدهنمیاد وقتی وسط تابستون دیوارِ خونه یخ زدهمن بیشتر از سه چهار سال دارم حق به گردنتالان دستمو هُل میدم که باشم وقتِ رفتنتدره گوشت میگم اگه میمونه پیشت رازفقط شبا دره آسمون میشه بازتعجب آوره سرنوشت دسته باورهغیر منطقی ترین ترس از خیالِ داورهزیره شعره رو سنگِ قبرم نوشتممحلِ تولده من و مرگ و زندگی رحمِ مادرههر روز بیشتر از دیروز راحت تر میشمامروزم مثل دیروز و پریروز روز آخرهبه هرچی دست زدم از دست دادمشاینم از دست دادنی ترینشونم خونوادمهخیلی زود بزرگ شدمو بچگی نکردمتوو شهره هرزه ها بودم و هرزگی نکردمبه چشمِ مردم نبود هیچی سر سفید تر از منوهیچکی چوبِ قضاوتو نخورده بیشتر از منای راه لعنتی برس به انتهالحظه ها لب ریزن از دست انتقاماگه بگردی قول میدم میشه پیدا کنیامیدو توو سیاهی دلنوشته ها[کروس]این آدم تا دیروز بهت وابسته بودالانِ رپر دیروز خواننده بودجدی اندازه ی علاقت بدونتا نذاره بره پایین راحت آب از گلوتمن أ بچگی دارم اینو تووی خواب میبینمکه یه روز زیره آفتاب روی پام میمیرمحالا که رسیده نوبتِ منحقمو أ همه أ رو حساب میگیرمتا دیروز بهت وابسته بودالانِ رپر دیروز خواننده بودجدی اندازه ی علاقت بدونتا نذاره بره پایین راحت آب از گلوتمن أ بچگی دارم اینو تووی خواب میبینمکه یه روز زیره آفتاب روی پام میمیرمحالا که رسیده نوبتِ منحقمو أ همه أ رو حساب میگیرم[ورس دو]دوباره تا هنوز تموم نشده حرفمدستِ لعنتیتو گذاشتی رو نقطه ضعفمهمونجایی که بدجوری میگیره دردمفشارو میبری بالا تا بترکه کلمتا جایی که میدونی دیگه نمیجنگمتا جایی که پیروزی بشه برا تو مسلمتا راضی بشم بگیرم بشیتر از حرفمبدون دوز و کلک و رکب و فقط حرفمدیگه نتونم گوش بدم به ندای قلبممن همه دندم نمیکنم سر خَمنمیشم خر فهم بچرخ تا بچرخمأ قبل قبرمونو با دستِ خودم کندمانگار تو منو بهتر أ خوده من بلدیالکی پَلکی که منو به زمین نزدیمنِ ساده فکر میکردم که شکمِ لعنتیفقط پر میشده با سنتی و صنعتیولی تو بیشتر از این اشتها داریتو دلیلِ تموم نشنیده ها و اشتباهامیپیشرفته ترین سیستم ممکنه که اشتباه کنهاما این غیر ممکنه که تو توو اشتباه باشیبی تو پُر میشم از حسِ آزادیتو همش توو فکره آزاریمن میخوام با هم توو اجتماع باشیمتو میخوای بگیری توو تنهایی جنونعلاقه ی شدید به شکست و انزوا داریشاید باید تا هر چقدر میخوام باهات صحبت کنمشاید واقعا باید خودم به هردومون کمک کنمشاید یه توهمی که فقط من میبینمتشاید واقعا الان دارم فکر میکنم بلند بلندانگار داریم نزدیک میشیم به لحظه ی خدافظیبه نقطه ی پایان این کشمکش و دوگانگیاین دفعه نمیتونی منصرفم کنیچون که دیگه پیدا نمیکنم وقتِ به این مناسبی[ورس سه]نه ما به این راحیتا نمیشه جدا بشیمتوو آسیاب که نشده موهای ما دو تا سفیدنرو تورو خدا ببین من منطقی تو عاطفیاگه پیشِ همدیگه نباشیم میخوایم کجا بریممن نباشم میخوای جوابِ بدی به سوال کیباهم اومدیم و باید با هم پیش خدا بریمتو بخواب من مواظبم قول میدم منم بخوابموقتی که تو مواظبی وقتی که تو مراقبیشما پاشدی میشینیم ما پاشدیم شما بشینتعادلِ چی کارِ چی ثباتِ چی مُبات چیهدفِ چی تلاشِ چی شعارِ چی معارِ چیاصن اگه جدی میخوای از هم دیگه جدا بشیماونی که باس بره منم داری میری تو واسه چیفقط حرف اینه نمیشه توو یه شعر خلاصه شیم[پُل]ششششش میشه یه دقیقه تو ساکت شیهرچی کشیدیم ما بسهآشتی و دعوا بسهحمله و دفاع بسه ، بسهالکی سرصدا بسههرچی کشیدیم ما بسه ، بسههرچی کشیدیم ما بسه ، بسههرچی کشیدیم ما بسهدیگه نیستیم ما به هم وابسته[کروس]این آدم تا دیروز بهت وابسته بودالانِ رپر دیروز خواننده بودجدی اندازه ی علاقت بدونتا نذاره بره پایین راحت آب از گلوتمن أ بچگی دارم اینو تووی خواب میبینمکه یه روز زیره آفتاب روی پام میمیرمحالا که رسیده نوبتِ منحقمو أ همه أ رو حساب میگیرمتا دیروز بهت وابسته بودالانِ رپر دیروز خواننده بودجدی اندازه ی علاقت بدونتا نذاره بره پایین راحت آب از گلوتمن أ بچگی دارم اینو تووی خواب میبینمکه یه روز زیره آفتاب روی پام میمیرمحالا که رسیده نوبتِ منحقمو أ همه أ رو حساب میگیرمبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *