تکست آهنگ به گوشت تهم[اینترو]پشت سرش آتی باتوو روز خیره به هدفم و شیبِ نورتوو شب شهرم شیرجه شعرا توو شعرا شورأ قدیم جدید ترینیم تمیز ترین مریضدیدن مارو حتی وقتی که بسته بود چشماشون[ورس یک]پخش انگار ویروس باشمسه قاره اونور تر وصلم بت یه جوره میزون بازمتوو خودت بریز حرفاتو نده بیرون اینبار داشمچون من هرکی باشم ولی بد هیولاساین که این بار باشم همینجاست تهشمهمینجاش داشم جا من این جاستاینا میخوان با من باشن یا جا من باشنکارا خوب ولی بی روح بودسینا بشه فوت از دور کارا گرفت جوننترس ضرر نیست حرفم فقط سودهاینا پیشه من شبم روزهاگه بشینی پای کار بچینی واژه تا ببینی راهِ باشهواست حنی بدم خوب شه[کروس]مرز نداریم حد نداره هدفتو فکر میکردی من حرفم پوچهسخت کار کردمخوبه حسش کارم آخر رسید به گوشِتپر حرف بودم از اولساکت نمیدیدی منو واسم خودم یه گوشهسخت کار کردمخوبه حسش کارم آخر رسید به گوشِتبوم اِی اِیبه گوشِت ، به گوشِت[پُل]نزدیک که رو به رومه آرزوم اِیزیاده کم نیست حرف از سازه کوکِ اِیهمینجا وایسادم منبگو اونی که شک داره کو اِیأ رو ابرا حتی میزِ کو اِیتوو راهم چند تا ریزه میزه بود اِیداشتن زیره میزه کیسه پول اِیدیدم بعضی وقتا دیره زود[ورس دو]کلافه میشدن حتی دوستاممچون فرقی نمیکرد حتی شب و روز واسمرپ تقریبا شده همه دنیامهنوز اول خودمو بعدشم رپو دوست دارمکلافه میشدن حتی دوستاممچون فرقی نمیکرد حتی شب و روز واسمرپ تقریبا شده همه دنیامهنوز اول خودمو بعدشم رپو دوست دارمگفتم رو هدفم و توو جمعم نمیرمبخوان ازم آماری بگیرنباید برن توو شعرامکاغذ جا امضاپَ خودشون اگه مسموم شن نمیرنتوو خودمم و توو جمعی نمیرمهیچیم بی دلیل نمیگممیخوام چهار ساله دیگه بشه باغ پره میوهمنم ثمره ی کارمو بچینمببین من دوست دارم رو مبلم بشینمرو موبایل زنگ بیاد بگن پول ریخته توو حسابدوستامو توو کنسرت ببینمدقیقا بشم چیزی که هیچ کسی فکرشم نکردهاز قدیم بگیر تا جدیدا چه نقشه هایی که نچیدماینجا میدوننم منم و رپمقبلِ پخش تووی سره آدما زدن ایناذاتی اگه کارو بلدم ولی قانونِ جذبِ که رو بیته با من سینااینا پشتکار و انگیزه بود تو فکر میکردی من حرفم پوچهسخت کار کردم خوبه حسش کارم آخر رسید به گوشِتبوم اِی اِیبه گوشِت ، به گوشِتبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *